מחלקת מחקר ואנליזה

סקירות ומאמרים

יש מי שנהנה מהרגולציה

מניות אלה הן בעלות מעמד זניח בבורסה המקומית, אבל נסחרות לאחרונה במחירי שיא, ולא במקרה. גם במבט קדימה, ניתן לזהות מספר מגמות שעשויות לסייע להן להמשיך לצמוח.

על אף ביצועים עודפים ביחס למדד ת"א 100 בשנים האחרונות, מניות חברות שירותי טכנולוגיות המידע (IT) נמצאות מתחת לרדאר של הבורסה המקומית. רק שתיים נכללות במדד ת"א 100 - מטריקס וחילן, משקל כל אחת מהן במדד אינו עולה על 0.3% ועד לאחרונה התאפיינו מרבית המניות הללו במחזורי מסחר נמוכים.

ענף ה-IT לארגונים כולל מגוון רחב של פתרונות מחשוב (תוכנות, חומרות ושילוב שלהן) לצד שירותים. ניתן למנות בין היתר ייעוץ, תכנון, הקמה, הטמעה (של פתרונות מוכנים או פיתוח ייעודי עבור הלקוח), בדיקות, אינטגרציה מול מערכות קיימות, הדרכות למשתמשים, שירותי תחזוקה ותמיכה, השכרת עובדים מקצועיים לארגונים ("גולגולות") ועוד, בהתאם לדרישות הלקוח.

מערכות המחשוב הן חלק בלתי נפרד מפעילותן של חברות וארגונים. חברת הייעוץ SKTI מעריכה את היקף המכירות השנתי בלמעלה מ-6.5 מיליארד דולר והיא כוללת בו תוכנות, חומרות ושירותי מחשוב, כאשר הלקוחות העיקריים הם המגזר הציבורי (כשליש) ומגזר הפיננסים (כ-20%). מקורות הרווח העיקריים הם בתחום פתרונות התוכנה, הנתפס ככזה שבו ניתן ערך מוסף ולכן שיעורי הרווחיות בו גבוהים יחסית לתחום החומרה, "גולגלות" ומיקור חוץ של שירותי מחשוב המבוססים על חוזים ארוכי טווח.

לחיוב נציין כי לחברות הגדולות פיזור גבוה של לקוחות מסקטורים שונים, מספר רב של פרויקטים ומערכות יחסים ארוכות טווח עם לקוחות. המשקל ההולך וגובר של רגולציה, בפרט בתחום הפיננסים, מייצר ביקוש גובר לשירותי מחשוב.

בין אם מדובר בתקנות הקשורות להלבנת הון ובין אם בדרישות שנועדו להגביר את שקיפותן, לחזק את יציבותן העסקית ויכולתן לקיים המשכיות ורצף עסקיים ולהגביר את רמת השירות ללקוחותיהן, חברות פיננסיות נדרשות חדשות לבקרים לתעד, לדווח, לבצע בקרות על כלל פעילותן, וכמובן להנגיש את המידע לגורמים איתם הן במגע. בעולם בו אינטראקציה עם הלקוח הינה רב-מימדית ומייצרת כמות נתונים אין סופית, הצורך בפתרונות מחשוב על רקע דרישות אלו הופך להכרחי.

מנגד, הענף מתאפיין בתחרות גבוהה יחסית עם דומיננטיות של מעט שחקנים בינלאומיים (HP ו- IBM הבולטות) וכעשר חברות מקומיות גדולות (חלקן ציבוריות, כמו מטריקס, מלם, חילן, וואן, אמת וטלדור; וחלקן פרטיות, כמו יעל, בינת, אמן ועוד), ולצידן עשרות רבות של בתי תוכנה קטנים. לענף קורלציה עם המצב הכלכלי במשק, כשההוצאות גדלות בעת צמיחה ומצטמצמות בעת האטה. ההוצאה העיקרית של החברות הינה בגין שכר, שנוטה לעלות בשנים האחרונות, על רקע אפשרויות תעסוקה אלטרנטיביות במגזר ההיי-טק הנמצא בתנופה.

אחת הדרכים של החברות להתמודד עם המצב הזה, היא באמצעות רכישות. ואכן, כל החברות הגדולות בענף צמחו והתפתחו לא מעט בדרך זו לאורך זמן. אלו מאפשרות לחברות הרוכשות כניסה מהירה לתחומים, טכנולוגיות ולקוחות חדשים, תוך ניצול מנוף תפעולי וסינרגיות בזכות ניצול תקורות קיימות וקשרים עם בסיס הלקוחות הקיים.

חמש החברות הגדולות בענף מציעות מגוון שירותים ולכל אחת התמחות מסוימת:

מטריקס - החברה הגדולה בענף, מיצוב מוביל בשוק הפיננסי (בנקים, ביטוח, השקעות). עיקר פעילותה בתחום ה-IT בהשכרת כוח אדם מקצועי. בשנים האחרונות סבלה מהמגמה המתמשכת של ירידת הרווחיות בגין מכרז החשכ"ל ולחצים מצד גופים פיננסיים, שהורידו ההכנסות פר עובד שמושכר כשמנגד, עלות השכר עלתה בעקבות צמיחת מגזר ההיי-טק. מנוע צמיחה משמעותי בחברה הוא הפעילות בארה"ב, שעוסקת בהטמעת מערכות לזיהוי הלבנות הון והונאות ומניעתן, וכן התאמה לרגולציה, פעילות שצומחת ומניבה רווחיות גולמית גבוהה בהרבה מהממוצע בחברה. החברה שואפת להגדיל את פעילותה בארה"ב באמצעות רכישות נוספות.

וואן - עיקר פעילותה פרויקטאלית, הבולטת בתחום הטמעות ה-ERP (ניהול משאבי ארגון). בשנים האחרונות ביצעה קפיצה משמעותית בתוצאותיה על רקע רכישות מהותיות שבוצעו, האחרונה שבהן היא של החברה לאוטומציה המספקת פתרונות מחשוב למגזר הציבורי. החברה הנרכשת אמורה להוות בעתיד כר לצמיחת וואן בזכות ניצול הקשר הטוב עם הרשויות לצורך מכירת פתרונות ומתן שירות בתחומי ה-IT השונים.

חילן - נשענה עד לאחרונה על פעילות הפקת תלושי שכר. רכישת פעילות נס הגדילה את פעילותה בתחום ה-IT (כ-80% מהכנסותיה אך רק כ-42% מרווחיה) וזאת הן בגין רווחיות נמוכה יחסית במגזר בשלב זה (בהשוואה לחברות אחרות) והן הודות לרווחיות הגבוהה במגזר השכר (פחות מ-20% מההכנסות אך סביב 35% מהרווח התפעולי). חילן פועלת להגדלת רווחיות מגזר ה-IT לאורך זמן ולצמוח בשני תחומי הפעילות, כשתחום התפעול הפנסיוני, אליו נכנסה בשנה האחרונה, אמור לסייע לצמיחת מגזר השכר.

מלם - פועלת במגזר ה-IT, שמהווה את עיקר הכנסותיה. אולם בדומה לחילן, היא נשענת על מגזר הפקת תלושי שכר, שתורם כ-9% מההכנסות וכ-35% מהרווח התפעולי ומהווה מנוע צמיחה, בין השאר בזכות גידול בתחום שירותי תפעול פנסיוני ותפעול קופות גמל (התחום האחרון - בזכות רכישה אותה ביצעה), שאותם החלה לספק ללקוחותיה בשנה האחרונה. נציין כי בשנים האחרונות החברה התמקדה בפרויקטים רווחיים יותר מבעבר ובהתאם השתפרו רווחיותה ורווחיה באופן משמעותי.

אמת - מגזר ה-IT מהווה את עיקר הכנסותיה ורווחיה (כ-75% מההכנסות ו-60% מהרווח התפעולי). החברה מתמקדת בבניית חדרי שרתים ומתן שירותים נלווים. מנוע הצמיחה שלה (כ-25% מההכנסות ו-38% מהרווח) הינו פעילות המספקת ללקוחות מתחום ההיי-טק את ליבת המחשוב למערכות אותן הלקוחות מפתחים ומאפשרת להם להתרכז בפתוח התוכנה, ה"שכל" של המערכת, אפיונה ומתן השירות עבורה.

מניות חברות הענף נסחרות במחירי שיא, המבטאים את השיפור בתוצאותיהן בשנים האחרונות, אך גם את התרחבות מכפילי הרווח ביחס לתוצאותיהן. החברות צפויות להמשיך ליהנות מגידול בביקוש לפתרונות מחשוב, שיישען על דרישות רגולטוריות כפי שתיארנו קודם, ועל מגמות טכנולוגיות. ניתן לכלול בין היתר: פתרונות מובייל (אפליקציות, אבטחת מידע ועוד), לאור התרחבות השימוש בסמארטפונים וטאבלטים; פתרונות מחשוב ענן, לאור מעבר למודל בו תשתיות מחשוב, זיכרון ושטחי אחסון נמצאים בשרתי החברות, מסופקים ללקוחות במודל "שכירות"; פתרונות ביג דאטה, הכוללים ניהול, ניתוח והצגה של נתונים; פתרונות אבטחת מידע וסייבר, שהביקוש להם גדל, מאחר שמחשוב הענן, מובייל, ורשתות חברתיות, מייצרים נקודות תורפה חדשות לארגונים; ופתרונות דיגיטל, לאור התרחבות השירותים הדיגיטליים שמציעים הלקוחות, כפי שראינו לאחרונה בתחום הבנקאות ועוד. גם למעבר של בסיסי צה"ל לדרום הארץ, צפויה תרומה להוצאה על מחשוב בשנים הקרובות.

מנגד, התחרות לצד קיצוצי הוצאות והתייעלות בקרב הלקוחות, יעיקו על המרווחים ובפני החברות ניצבים אתגרים כמו שליטה ככל שניתן בהוצאות השכר, התמודדות עם ביצוע מיזוגים ורכישות במחירים סבירים תוך הטמעתם המוצלחת. וכל זאת, תוך תקווה שהצמיחה במשק לא תיחלש, כשלאחרונה מסתמנת התמתנות בשיעורי הצמיחה שנשענת דווקא על צריכה פרטית.

 

הכותבים הם מנהל מחלקת המחקר ואנליסט באנליסט אי.אמ.אס שרותי ניהול השקעות בע"מ, המנהלים את קרנות הנאמנות אנליסט מניות ממוקדת ואנליסט יתר. חברות הקבוצה מחזיקות בניירות שהונפקו על ידי חברות המוזכרות במאמר. לכותב אין עניין אישי באמור לעיל. אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ונתוניו של כל אדם

לרשימת כתבות
האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות/פנסיוני בכל הנוגע לביצוע פעולה בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים/פנסיוניים. אין לראות באמור לעיל הצעה או המלצה להחזקה, רכישה או מכירה לנייר ערך ו/או נכס פיננסי ו/או לביצוע כל עסק בהם. לאנליסט אי.אמ.אס שרותי ניהול השקעות בע"מ ולחברות הבת שלה עשויות להיות אחזקות בניירות הערך שמוזכרים במאמר. לכותב המאמר אין עניין אישי. האמור לעיל כולל דעות, הערכות ואומדנים ואינו מתיימר להיות ניתוח מלא של כל הנסיבות והעובדות הקשורות בו, אשר אף עשויות להשתנות מעת לעת. חברות קבוצת אנליסט לא יהיו אחראיות לכל נזק הפסד, אובדן, או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות נזק עקיף או ישיר שיגרמו למי שמסתמך על האמור במאמר לעיל.