מחלקת מחקר ואנליזה

סקירות ומאמרים

מהי קופת גמל?
קופת גמל היא מסלול חסכון לטווח ארוך או בינוני הנהנה מהטבת מס, אליה מפקידים העובד ו/או המעביד כספים באופן שוטף וממנה ניתן למשוך כספים בהתאם לדין במועד המשיכה בסכום חד פעמי, או בחלקים או כהכנסה תקופתית לאחר גיל הפרישה מעבודה, כקצבה. החל מיום 1 בינואר 2008 מסלול החסכון בגין הפקדות ממועד זה לקופת גמל, מיועד לתשלום קצבה בגיל פרישה בהתאם לכללים ולתנאים הקבועים בחוק. קופת הגמל הינה ישות משפטית עצמאית המוקמת עפ"י אישור של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ומתנהלת בהתאם להוראות הדין החלות על קופות גמל והנחיות הממונה. הממונה מפקח על התנהלות קופת הגמל והחברה המנהלת את קופת הגמל.
לרשימת כתבות
האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות/פנסיוני בכל הנוגע לביצוע פעולה בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים/פנסיוניים. אין לראות באמור לעיל הצעה או המלצה להחזקה, רכישה או מכירה לנייר ערך ו/או נכס פיננסי ו/או לביצוע כל עסק בהם. לאנליסט אי.אמ.אס שרותי ניהול השקעות בע"מ ולחברות הבת שלה עשויות להיות אחזקות בניירות הערך שמוזכרים במאמר. לכותב המאמר אין עניין אישי. האמור לעיל כולל דעות, הערכות ואומדנים ואינו מתיימר להיות ניתוח מלא של כל הנסיבות והעובדות הקשורות בו, אשר אף עשויות להשתנות מעת לעת. חברות קבוצת אנליסט לא יהיו אחראיות לכל נזק הפסד, אובדן, או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות נזק עקיף או ישיר שיגרמו למי שמסתמך על האמור במאמר לעיל.