אנליסט אי.אמ.אס. שרותי ניהול השקעות בע"מ

חברי ההנהלה

אילנה פרימו
מנכ"ל אנליסט קופות גמל בע"מ
אלון אגושביץ
מנכ"ל אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ ומנכ"ל אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ
אריאל פינקלר, רו"ח
מבקר פנים
נועם רוקח
סמנכ"ל השקעות
שמעון אוליאל
מנהל מחלקת מחקר ואנליזה
פרנק כהן, עו"ד
יועץ משפטי
נאווה לוי
מנהלת כספים
ויקטור ברכה
מנהל מערכות מידע