קופה מרכזית לפיצויים
אנליסט מרכזית לפיצויים עד 10% במניות

עיקרי מדיניות השקעה

 
GeneralInfo מידע כללי
מ.ה 2086
ח.פ החברה המנהלת 511880460
דמי ניהול שנתיים (ב-%) 1.20
היקף נכסים באלפי ש''ח 0
תחילת פעילות 02/2013
הבנק המתפעל בנק לאומי לישראל
קידוד מוצר:
511880460-00000000000118-2086-000

התפלגות נכסי הקופה באחוזים
(מעודכן ל-30/06/2021)


 

מקור הנתונים הינו מאתר גמל –נט, אתר משרד האוצר. התפלגות נכסי הקופה - ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקופה; תשואה מתחילת שנה לתקופה: 1/21-10/21; תשואה 12 חודשים אחרונים לתקופה: 11/20-10/21; תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות: 11/18-10/21; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות: 11/16-10/21; מדד אלפא שנתי 5 שנים אחרונות: 11/16-10/21 מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות.