צור קשר
אנליסט קופות גמל בע"מ

דירקטוריון חברת אנליסט קופות גמל בע"מ

דירקטוריון החברה
ד"ר צבי ליבר
יו"ר
אפרים אברהם
דב"ת

יעל נבו, עו"ד

מיכאל גלאי, עו"ד
אילנה פרימו
דירקטורית

עידן גניס
דירקטור


נדב נחימוביץ'
דירקטור
ועדת השקעות
אפרים אברהם
יו"ר
מיכאל גלאי, עו"ד
עידן גניס
ועדת ביקורת
מיכאל גלאי, עו"ד
יו"ר


יעל נבו, עו"ד

אפרים אברהם
דירקטוריון – מתכנס ל- 8 ישיבות בשנה לפחות 
ועדת ביקורת – מתכנסת ל- 6 ישיבות בשנה לפחות 
ועדת השקעות – מתכנסת אחת לשבועיים