צור קשר

בעלי תפקידים בחברה - אנליסט קופות גמל בע"מ

מנכ"ל
אילנה פרימו
סמנכ"ל לקוחות
נאור שומראי
סמנכ"ל השקעות           
נועם רוקח
סמנכ"ל שיווק ומכירות
אלדד כהן
מנהלת תפעול עמיתים
אדוה גולן
מבקר פנים
אריאל פינקלר, רו"ח


_____
יועץ משפטי

מנחם בר-זאב, עו"ד