אנליסט קופות גמל בע"מ

רשימת קישורים

שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
מדיניות הצבעה באסיפות כלליות - עדכון מאי 2018
2017-2022
שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
אסיפות כלליות -ייולי 2022

אסיפות כלליות -יוני 2022

אסיפות כלליות -מאי 2022

אסיפות כלליות -אפריל 2022

אסיפות כלליות -מרץ 2022

אסיפות כלליות -פברואר 2022

אסיפות כלליות -ינואר 2022

אסיפות כלליות -דצמבר 2021 

אסיפות כלליות -נובמבר 2021 

אסיפות כלליות -אוקטובר 2021 

אסיפות כלליות -ספטמבר 2021 

אסיפות כלליות -אוגוסט 2021 

אסיפות כלליות -יולי 2021 

אסיפות כלליות -יוני 2021 

אסיפות כלליות -מאי 2021 

אסיפות כלליות -אפריל 2021 

אסיפות כלליות -מרץ 2021 

אסיפות כלליות -פברואר 2021 

אסיפות כלליות -ינואר 2021 

אסיפות כלליות -דצמבר 2020 

אסיפות כלליות -נובמבר 2020 

אסיפות כלליות -אוקטובר 2020 

אסיפות כלליות -ספטמבר 2020 

אסיפות כלליות -אוגוסט 2020 

אסיפות כלליות -יולי 2020 

אסיפות כלליות -יוני 2020 

אסיפות כלליות -מאי 2020 

אסיפות כלליות -אפריל 2020 

אסיפות כלליות -מרץ  2020 

אסיפות כלליות -פברואר 2020 

אסיפות כלליות -ינואר 2020 

אסיפות כלליות -דצמבר 2019    

אסיפות כלליות -נובמבר 2019    
אסיפות כלליות -אוקטובר 2019    
אסיפות כלליות -ספטמבר 2019    
אסיפות כלליות -אוגוסט 2019    
אסיפות כלליות -יולי 2019    
אסיפות כלליות -יוני 2019    
אסיפות כלליות -מאי 2019    
אסיפות כלליות -אפריל 2019    
אסיפות כלליות -מרץ 2019    
אסיפות כלליות -פברואר 2019    
אסיפות כלליות -ינואר 2019    
אסיפות כלליות - דצמבר 2018    
אסיפות כלליות - נובמבר 2018    
אסיפות כלליות - אוקטובר 2018    
אסיפות כלליות - ספטמבר 2018    
אסיפות כלליות - אוגוסט 2018    
אסיפות כלליות - יולי 2018    
אסיפות כלליות - יוני 2018    
אסיפות כלליות - מאי 2018    
אסיפות כלליות - אפריל 2018    
אסיפות כלליות - מרץ 2018    
אסיפות כלליות - פברואר 2018    
אסיפות כלליות - ינואר 2018    
אסיפות כלליות - דצמבר 2017    
אסיפות כלליות - נובמבר 2017    
אסיפות כלליות - אוקטובר 2017    
אסיפות כלליות - ספטמבר 2017    
אסיפות כלליות - אוגוסט 2017    
אסיפות כלליות - יולי 2017    
אסיפות כלליות - יוני 2017    
אסיפות כלליות - מאי 2017    
אסיפות כלליות - אפריל 2017    
אסיפות כלליות - מרץ 2017    
אסיפות כלליות - פברואר 2017    
אסיפות כלליות - ינואר 2017    
2016
שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
אסיפות כלליות - דצמבר 2016
אסיפות כלליות - נובמבר 2016
אסיפות כלליות - אוקטובר 2016
אסיפות כלליות - ספטמבר 2016
אסיפות כלליות - אוגוסט 2016
אסיפות כלליות - יולי 2016
אסיפות כלליות - יוני 2016
אסיפות כלליות - מאי 2016
אסיפות כלליות - אפריל 2016
אסיפות כלליות - מרץ 2016
אסיפות כלליות - פברואר 2016
אסיפות כלליות - ינואר 2016
2015
שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
אסיפות כלליות - דצמבר 2015
אסיפות כלליות - נובמבר 2015
אסיפות כלליות - אוקטובר 2015
אסיפות כלליות - ספטמבר 2015
אסיפות כלליות - אוגוסט 2015
אסיפות כלליות - יולי 2015
אסיפות כלליות - יוני 2015
אסיפות כלליות - מאי 2015
אסיפות כלליות - אפריל 2015
אסיפות כלליות - מרץ 2015
אסיפות כלליות - פברואר 2015
אסיפות כלליות - ינואר 2015
2014
שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
אסיפות כלליות - דצמבר 2014
אסיפות כלליות - נובמבר 2014
אסיפות כלליות - אוקטובר 2014
אסיפות כלליות - ספטמבר 2014
אסיפות כלליות - אוגוסט 2014
אסיפות כלליות - יולי 2014
אסיפות כלליות - יוני 2014
אסיפות כלליות - מאי 2014
אסיפות כלליות - אפריל 2014
אסיפות כלליות - מרץ 2014
אסיפות כלליות - פברואר 2014
אסיפות כלליות - ינואר 2014
2013
שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
אסיפות כלליות - דצמבר 2013
אסיפות כלליות  - נובמבר 2013 
אסיפות כלליות - אוקטובר 2013
אסיפות כלליות - ספטמבר 2013
אסיפות כלליות - אוגוסט 2013
אסיפות כלליות - יולי 2013
אסיפות כלליות - יוני 2013
אסיפות כלליות - מאי 2013
אסיפות כלליות - אפריל 2013
אסיפות כלליות - מרץ 2013
אסיפות כלליות - פברואר 2013
אסיפות כלליות - ינואר 2013