דוחות רבעוניים


        2020
שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
9/2020 - דו"ח כספי
9/2020 - דו"ח דירקטוריון
6/2020 - דו"ח כספי
6/2020 - דו"ח דירקטוריון
3/2020 - דו"ח כספי
3/2020 - דו"ח דירקטוריון


דוחות שנתיים

שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
אנליסט גמל - דו"ח דירקטוריון
אנליסט גמל - דו"ח כספי
שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
אנליסט קרן השתלמות - דו"ח דירקטוריון
אנליסט קרן השתלמות - דו"ח כספי
שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
אנליסט קופה מרכזית לפיצויים- דו"ח דירקטוריון
אנליסט קופה מרכזית לפיצויים- דו"ח כספי
שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
אנליסט גמל להשקעה - דו"ח דירקטוריון
אנליסט גמל להשקעה - דו"ח כספי
שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
חסכון לכל ילד- דו"ח דירקטוריון
חסכון לכל ילד- דו"ח כספי
שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
החברה המנהלת - דו"ח דירקטוריון ודו"ח תקופתי
החברה המנהלת - דו"ח כספי