אנליסט קופות גמל בע"מ

מידע על משיכות והעברות

שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול בבקשות למשיכה והעברת כספים לשנת 2021
מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול בבקשות למשיכה והעברת כספים לשנת 2020
מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול בבקשות למשיכה והעברת כספים לשנת 2019
מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול בבקשות למשיכה והעברת כספים לשנת 2018
מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול בבקשות למשיכה והעברת כספים לשנת 2017
מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול בבקשות למשיכה והעברת כספים לשנת 2016
מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול בבקשות למשיכה והעברת כספים לשנת 2015
מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול בבקשות למשיכה והעברת כספים לשנת 2014
מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול בבקשות למשיכה והעברת כספים לשנת 2013
מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול בבקשות
למשיכה והעברת כספים 30.9.2013