אנליסט קופות גמל בע"מ

צדדים קשורים


צדדים קשורים 12/21
שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
תרשים 12/2021
ריכוז 12/21
עסקאות 12/21קופת גמל
עסקאות 12/21קרן השתלמות
עסקאות 12/21קופה מרכזית לפיצויים
עסקאות 12/21קופת גמל להשקעה
עסקאות 12/21 חסכון לכל ילד
צדדים קשורים 12/20
שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
תרשים 12/2020
ריכוז 12/20
עסקאות 12/20קופת גמל
עסקאות 12/20קרן השתלמות
עסקאות 12/20קופה מרכזית לפיצויים
עסקאות 12/20קופת גמל להשקעה
עסקאות 12/20 חסכון לכל ילד

צדדים קשורים 12/19
שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
תרשים 12/2019
ריכוז 12/19
עסקאות 12/19 קופת גמל
עסקאות 12/19 קרן השתלמות
עסקאות 12/19 קופה מרכזית לפיצויים
עסקאות 12/19 קופת גמל להשקעה
צדדים קשורים 12/18
שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
תרשים 12/2018
ריכוז 12/18
עסקאות 12/18 קופת גמל
עסקאות 12/18 קרן השתלמות
עסקאות 12/18 קופה מרכזית לפיצויים
עסקאות 12/18 קופת גמל להשקעה
צדדים קשורים 12/17
שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
תרשים 12/2017
ריכוז 12/17
עסקאות 12/17 קופת גמל
עסקאות 12/17 קרן השתלמות
עסקאות 12/17 קופה מרכזית לפיצויים
עסקאות 12/17 קופת גמל להשקעה
צדדים קשורים 09/17
שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
ריכוז 09/17
תרשים 09/17
עסקאות 09/17 קופת גמל
עסקאות 09/17 קרן השתלמות
עסקאות 09/17 קופה מרכזית לפיצויים
עסקאות 09/17 קופת גמל להשקעה
צדדים קשורים 06/17
שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
ריכוז 06/17
תרשים 06/17
עסקאות 06/17 קופת גמל
עסקאות 06/17 קרן השתלמות
עסקאות 06/17 קופה מרכזית לפיצויים
עסקאות 06/17 קופת גמל להשקעה
צדדים קשורים 03/17
שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
ריכוז 03/17
תרשים 03/17
עסקאות 03/17 קופת גמל
עסקאות 03/17 קרן השתלמות
עסקאות 03/17 קופה מרכזית לפיצויים
עסקאות 03/17 קופת גמל להשקעה
* הקבצים הועלו לאתר בתאריך: 31.12.21