06/2021
שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
קופת גמל - דו"ח סקירת רו"ח
קופת גמל - אנליסט גמל ישראל
קופת גמל - אנליסט גמל אג"ח עד 10% מניות
קופת גמל - אנליסט גמל מניות
קופת גמל - אנליסט גמל מניות חו"ל
קופת גמל - אנליסט גמל אג"ח
קופת גמל - אנליסט גמל שקלי טווח קצר
קופת גמל - אנליסט גמל אג"ח ממשלת ישראל
קופת גמל - אנליסט גמל חו"ל
קופת גמל - אנליסט לבני 50 ומטה
קופת גמל - אנליסט לבני 50 עד 60
קופת גמל - אנליסט לבני 60 ומעלה
קרן השתלמות - דו"ח סקירת רו"ח
קרן השתלמות - אנליסט השתלמות כללי
קרן השתלמות - אנליסט השתלמות אג"ח עד 10% במניות
קרן השתלמות - אנליסט השתלמות מניות
קרן השתלמות - אנליסט השתלמות אג"ח
קרן השתלמות - אנליסט השתלמות אג"ח ממשלת ישראל
קרן השתלמות - אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר
קרן השתלמות - אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות
קרן השתלמות - אנליסט השתלמות חו"ל
קופה מרכזית לפיצויים - דו"ח סקירת רו"ח
קופה מרכזית לפיצויים - אנליסט מרכזית לפיצויים כללי
קופה מרכזית לפיצויים - אנליסט מרכזית לפיצויים ממשלתי
קופת גמל להשקעה - דו"ח סקירת רו"ח
קופת גמל להשקעה - אנליסט גמל להשקעה כללי
קופת גמל להשקעה - אנליסט גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות
קופת גמל להשקעה - אנליסט גמל להשקעה מניות
קופת גמל להשקעה - אנליסט גמל להשקעה אג"ח
קופת גמל להשקעה - אנליסט גמל להשקעה חו"ל
קופת גמל להשקעה - אנליסט גמל להשקעה פאסיבי-כללי
קופת גמל להשקעה - אנליסט גמל להשקעה שקלי טווח קצר
קופת חיסכון לכל ילד - דו"ח סקירת רו"ח
קופת חיסכון לכל ילד - אנליסט חיסכון לכל ילד סיכון מועט
קופת חיסכון לכל ילד - אנליסט חיסכון לכל ילד סיכון בינוני
קופת חיסכון לכל ילד - אנליסט חיסכון לכל ילד סיכון מוגבר
רשימת נכסים מאוחדת
* הקבצים הועלו לאתר בתאריך: 01.09.2021