אנליסט קופות גמל בע"מ

תקנונים

אנליסט קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים
שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
שינוי תקנון מה- 27.03.2022
תקנון מסומן מה- 27.03.2022
תקנון החל מה- 27.03.2022
שינוי תקנון מה- 21.10.2021
תקנון מסומן מה- 21.10.2021
תקנון החל מה- 21.10.2021
תקנון החל מ- 25.10.2017
שינוי תקנון 24.10.2017
תקנון מסומן 24.10.2017
תקנון החל מ-1.1.2017
שינוי תקנון 30.10.2016
תקנון מסומן 13.10.2016
תקנון החל מ- 1.1.2016
שינוי תקנון 22.11.2015
תקנון מסומן 12.11.2015
תקנון החל מ- 1.11.2013
שינוי תקנון 10.10.2013
תקנון מסומן 9.10.2013
תקנון החל מ-26.8.2013
שינוי תקנון 26.8.2013
תקנון מסומן 25.8.2013
תקנון החל מ-1.7.2013
שינוי תקנון 17.3.2013
תקנון מסומן 17.2.2013
תקנון
שינוי תקנון  17.2.2013
תקנון מסומן  13.2.2013
אנליסט קרן השתלמות
שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
תקנון החל מ- 27.03.2022
שינוי תקנון 27.03.2022
תקנון מסומן 27.03.2022
תקנון החל מ- 25.10.2017
שינוי תקנון 24.10.2017
תקנון מסומן 24.10.2017
תקנון החל מ- 1.1.2017


אנליסט קופת גמל להשקעה

שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
תקנון החל מ- 27.03.22
שינוי תקנון 27.03.22
תקנון מסומן 27.03.22
תקנון החל מ- 28.12.16
שינוי תקנון 1.1.17
תקנון מסומן 27.12.16
תקנון קופת גמל להשקעה - אנליסט קופות גמל בע"מ
תקנון קופת גמל להשקעה 21.11.16
אנליסט קופת גמל להשקעה - חיסכון ארוך טווח לילד
שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
תקנון קופת גמל להשקעה - חיסכון ארוך טווח לילד - אנליסט קופות גמל בע"מ
הודעה בדבר תקנון קופת גמל להשקעה - חיסכון ארוך טווח לילד 6.12.16
אנליסט קופה מרכזית פיצויים
שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
תקנון
שינוי תקנון 10.7.12