צור קשר
אנליסט קופות גמל בע"מ

אנליסט השתלמות אג"ח

שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
מרכיבי תשואה ינואר עד יוני 2022
מרכיבי תשואה ינואר עד דצמבר 2021
מרכיבי תשואה ינואר עד דצמבר 2020
מרכיבי תשואה ינואר עד דצמבר 2019
מרכיבי תשואה ינואר עד דצמבר 2018
דוח חודשי 06-2022
דוח חודשי 05-2022
דוח חודשי 04-2022
דוח חודשי 03-2022
דוח חודשי 02-2022
דוח חודשי 01-2022
דוח חודשי 12-2021
דוח חודשי 11-2021
דוח חודשי 10-2021
דוח חודשי 09-2021
דוחות חודשיים 09/2020-08/2021