צור קשר
אנליסט קופות גמל בע"מ

גמל חו"ל

שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
מרכיבי תשואה ינואר עד ספטמבר 2021
מרכיבי תשואה ינואר עד דצמבר 2020
מרכיבי תשואה ינואר עד דצמבר 2019
מרכיבי תשואה ינואר עד דצמבר 2018
דוח חודשי 10-2021
דוח חודשי 09-2021
דוחות חודשיים 09/2020-08/2021