אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ

מנהלי תיקי השקעות

ערן גולדרינג
מנהל תיקי השקעות
ירון ירמיהו
מנהל תיקי השקעות
עידן גניס
מנהל תיקי השקעות
אורית נוריאל
מנהלת תיקי השקעות
נעמי לוי
מנהלת תיקי השקעות
נדב נחימוביץ'
מנהל תיקי השקעות
יאיר ברק
מנהל תיקי השקעותאין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לצרכי הלקוח. אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ עוסקת בניהול תיקים ובשיווק השקעות, ולא בייעוץ השקעות. אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ הינה תאגיד קשור לאנליסט אי.אמ.אס. ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ ולאנליסט קופות גמל בע"מ, ויש לה זיקה לקרנות הנאמנות ולקופות הגמל המנוהלות על ידן, בהתאמה.