אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ

ממונה על פניות הציבור – אנליסט אי. אמ. אס קרנות נאמנות בע"מ

בכל נושא ניתן לפנות לממונה על פניות הציבור בחברת אנליסט אי.אמ.אס ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ, עו"ד אביגיל בן ארויה-כהן, באמצעות:

טלפון ישיר:  073-2037356  ; פקס: 03-7147142

מזכירות החברה בטלפון: 03-7147147 בין השעות 8:30-19:00

אנליסט אי. אמ. אס ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ
מגדל אלרוב, שדרות רוטשילד 46
תל אביב 6688312
דוא"ל: Avigailc@analyst.co.il  

מידע כללי בנוגע לקרנות שבניהול מנהל הקרן ניתן למצוא באתר זה. דיווחים מיידיים ניתן למצוא באתר מגנ"א בכתובת הבאה: www.magna.isa.gov.il

לוחות זמנים והטיפול בפניה:
א. הממונה על פניות הציבור ישלח לפונה אישור על קבלת הפניה  תוך 7 ימי עסקים מיום קבלת הפניה.
ב. הממונה על פניות הציבור ישלח לפונה תשובה בכתב תוך 21 ימי עסקים ממועד קבלת הפניה.
ג. למרות האמור לעיל, הממונה על האכיפה באנליסט אי. אמ. אס. שירותי ניהול השקעות בע"מ והממונה על פניות הציבור רשאים להחליט כי מכתב תשובה יישלח לפונה תוך 40 ימי עסקים  ממועד קבלת הפניה וזאת מטעמים מיוחדים. במקרה כאמור, ישלח הממונה מכתב נוסף לפונה ובו יצויין המועד המשוער למתן מענה סופי אשר לא יעלה על 40 ימי עסקים מיום קבלת הפניה.

לתשומת לבך – אל הפניות יש לצרף:
א. שם הפונה, מספר תעודת זהות, כתובת למשלוח תשובה וטלפון לבירורים
ב. תיאור פרטי הפנייה (שם הקרן, תאריך רכישה/מכירה, שם הבנק או חבר הבורסה דרכו בוצעה הפעולה נשוא הפנייה)
ג. במקרה של תלונה על הפונה להמציא מסמך מהבנק או מחבר הבורסה המעיד על אחזקת יחידות של מנהל הקרן בתקופה הרלוונטית
ד. אסמכתאות נוספות (במידה ויש)