פרופיל חשיפה


לנוחיותך, להלן פירוט הערכים המבטאים את שיעור החשיפה המירבי של הקרן למניות ולמטבע חוץ, בערכו המוחלט , לפי מדיניות ההשקעות של הקרןץ על פי תקנות השקעות משותפת בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס"ח 2007:
מקרא פרופיל חשיפה למניות
0
ללא חשיפה למניות בערך מוחלט
1
חשיפה של עד 10% למניות בערך מוחלט
2
חשיפה של עד 30% למניות בערך מוחלט
3
חשיפה של עד 50% למניות בערך מוחלט
4
חשיפה של עד 120% למניות בערך מוחלט
5
חשיפה של עד 200% למניות בערך מוחלט
מקרא פרופיל חשיפה למט"ח
0
ללא חשיפה למט"ח בערך מוחלט
A
חשיפה של עד 10% למט"ח בערך מוחלט
B
חשיפה של עד 30% למט"ח בערך מוחלט
C
חשיפה של עד 50% למט"ח בערך מוחלט
D
חשיפה של עד 120% למט"ח בערך מוחלט
E
חשיפה של עד 200% למט"ח בערך מוחלט


לשם הדוגמא: קרנית ת"א 100 (4B) קרן נאמנות*
הערך 4 מבטא שיעור חשיפה מרבי, בערך המוחלט, של עד 120 אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן למניות. הערך B מבטא שיעור חשיפה מרבי, בערך המוחלט, של עד 30 אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן למטבע חוץ.