אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ

דירקטוריון ובעלי תפקידים-אנליסט אי.אמ.אס ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ:

מנכ"ל
אלון אגושביץ
דירקטוריון החברה
אהוד שילוני
יו"ר הדירקטוריון
שמואל לב
דירקטור
צבי הופמן
דח"צ
אמיר שרף, עו"ד
דח"צ
נעמי לוי
דירקטורית
ועדת ביקורת
אמיר שרף, עו"ד
יו"ר
נעמי לוי

צבי הופמן


ועדת השקעות
אהוד שילוני
יו"ר
שמואל לב
נעמי לוי
צבי הופמן
סמנכ"ל השקעות
נועם רוקח, רו"ח
מבקר פנים
אריאל פינקלר, רו"ח