צור קשר
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ

אודות החברה

חברת "אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ" מנהלת 35 קרנות נאמנות בהתמחויות שונות. מרבית הקרנות מתאימות להשקעה לטווחים בינוניים וארוכים. החברה מתמחה בניתוח כלכלי של ני"ע אשר לאורך השנים העניק ערך מוסף ממשי למשקיעים בקרנות הנאמנות.
מנכ"ל "אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ" הינו אלון אגושביץ, בעל וותק של 20 שנים בשוק ההון.

מוקד היועצים
באתר:
לחץ כאן
בטלפון: 03-7148838
שעות הפעילות: א’-ה’ 9:00-17:00
אנליסט קרנות מניות
שם הקרן
מספר נייר ערך
סיווג בורסה
לרכישה
אנליסט מניות ממוקדת (4B)
5115027
מניות בארץ; מדד מניות; ת"א 125
אנליסט תעשיות (4B)-קרן נאמנות
5120837
מניות בארץ; מניות לפי ענפים; ענפים אחרים
אנליסט ת"א 125 (4B)-קרן נאמנות
5101258
 מניות בארץ; מדד מניות; ת"א 125
אנליסט (5C) מניות ואסטרטגיות
5104328
מניות בארץ; מניות כללי
אנליסט (4B) מניות Mid Cap קטנות
5126685
מניות בארץ; מניות כללי
אנליסט נדל"ן (4B)-קרן נאמנות
5101266
מניות בארץ; מניות לפי ענפים; נדל"ן
אנליסט מניות (4B)-קרן נאמנות
5102811
מניות בארץ; מניות כללי
אנליסט טכנולוגיות (4D)-קרן נאמנות
5101092
מניות חו"ל; מניות לפי ענפים בחו"ל; ענפים אחרים בחו"ל
אנליסט אירופה (4D) קרן חו"ל
5126768
מניות בחו"ל; מניות גאוגרפי; אירופה חשופת מט"ח
אנליסט מניות גלובלית (U.S.(4D-קרן נאמנות
5105929
מניות בחו"ל; מניות גיאוגרפי; ארה"ב חשופת מט"ח
אנליסט (4D) מניות חו"ל-קרן נאמנות
5119144
מניות חו"ל; מניות כללי בחו"ל; מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
אנליסט קרנות גמישות
שם הקרן
מספר נייר ערך
סיווג בורסה
לרכישה
אנליסט גמישה (4D)- קרן נאמנות
5120795
גמישות
אנליסט השקעות (4D)- קרן נאמנות
5101639
גמישות
אנליסט מניות ואג''ח
שם הקרן
מספר נייר ערך
סיווג בורסה
לרכישה
אנליסט (2C) אג"ח חברות + 30%-קרן נאמנות
5120894
אג"ח בארץ-חברות והמרות; חברות והמרה אחר
אנליסט (2B) תיק אג"ח + 15%
5113709
אג"ח בארץ כללי; אג"ח כללי בארץ-עד 20% מניות
אנליסט 10/90 (1A)
5114350
אג"ח בארץ כללי; אג"ח כללי בארץ-עד 10% מניות
אנליסט (1C) אג"ח מדינה +10%-קרן נאמנות
5120910
אג"ח בארץ-מדינה; אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
אנליסט (1A) שקל קצר + 10%
5115803
אג"ח בארץ-שקליות; אג"ח שקליות כללי-עד 10% מניות
אנליסט (1A) פיזור רחב 10/90
5118963
אג"ח בארץ כללי; אג"ח כללי בארץ עד 10% מניות
אנליסט (1A) אג"ח סולידי +5% מניות
5113725
אג"ח בארץ כללי; אג"ח כללי בארץ עד 10% מניות
אנליסט 20/80 (2B)-קרן נאמנות
5116033
אג"ח בארץ כללי; אג"ח כללי בארץ עד 20% מניות
אנליסט 15/85 (2B)-קרן נאמנות
5123450
אג"ח בארץ כללי; אג"ח כללי בארץ עד 20% מניות
אנליסט קרנות אג''ח וכספיות
שם הקרן
מספר נייר ערך
סיווג בורסה
לרכישה
אנליסט (0B) (!) אג"ח- קרן נאמנות
5110523
אג"ח בארץ כללי; אג"ח כללי בארץ-ללא מניות
אנליסט (00) כספית
5120852
קרן כספית; כספית שקלית
אנליסט (00) שקלית מנוהלת ללא מניות -קרן נאמנות
5115225
אג"ח בארץ-שקליות; שקליות בלבד; אחר
אנליסט (0A) אג"ח ללא מניות
5114335
אג"ח בארץ כללי; אג"ח כללי בארץ-ללא מניות
אנליסט (00) מדדית ללא מניות- קרן נאמנות
5116363
אג"ח בארץ-מדינה; צמוד מדד; אחר
אנליסט (0B) מודל דירוג פנימי
5116934
אג"ח בארץ-חברות והמרות; חברות והמרה אחר

אנליסט (0A) אג"ח מדורג A ומעלה מח"מ 1-4 שנים
5118328
אג"ח בארץ-חברות והמרה; חברות והמרה אחר
אנליסט (00) אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות
5119607
אג"ח בארץ-מדינה; אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
אנליסט (0A)(!) פיזור רחב ללא מניות
5119672
אג"ח בארץ כללי; אג"ח כללי בארץ-ללא מניות
אנליסט (00) כספית ללא נע"מ
5121140
קרן כספית, כספית שקלית
אנליסט (0D) (!) אג"ח חו"ל ללא מניות
5104237
אג"ח בחו"ל; אג"ח חשופת מט"ח
אנליסט (0B) (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מגודרת מט"ח
5121777
אג"ח בחו"ל; אג"ח מוגנת מט"ח

אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת. *אין באמור לעיל כדי להוות המלצה לרכישת יחידות בקרן. *רכישת יחידות תתבצע בהתבסס על תשקיף בתוקף והדיווחים במידיים בלבד. *אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע. *אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח על תשואה דומה בעתיד.

 פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן ואינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות. רכישת יחידות בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים בלבד. *שם הקרנות כולל את פרופיל החשיפה של הקרנות למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007, ראה מקרא פרופיל חשיפה כאן.   *ט.ל.ח. *משמעות סימן הקריאה הינה כי שיעור החשיפה של הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה עשוי לעלות על שיעור החשיפה המקסימלי של הקרן למניות. אנליסט (0A) (!) פיזור רחב ללא מניות - משמעות סימן הקריאה (!) הינה כי על פי מדיניות ההשקעות של הקרן, הקרן עשוייה ליצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה בשיעור של עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. אג"ח שאינן בדירוג השקעה = אגרות חוב קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ- (BBB-) או דירוג מקביל לו, או שאינן מדורגות כלל. לקרנות שאינן בעלות סימן קריאה - במקרה בו ירד דירוג אג“ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג ההשקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום החישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה (למעט בקרנות הנאמנות: אנליסט ((OB מודל דירוג פנימי, אנליסט (OA) אג”ח ללא מניות ואנליסט ((OB תיק השקעות ללא מניות, בהן יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות תוך שלושה חודשים מהיום שבו החלה החריגה ולמעט אנליסט (0O) כספית ואנליסט (00) כספית ללא נע"מ שבהן יש להתאים את מדיניות ההשקעות באופן מיידי).

 

להלן פירוט העדכונים שבוצעו בקרנות:

  ביום 31.07.17 מוזגה הקרן אנליסט (0A) אג"ח מדינה ללא מניות לתוך הקרן אנליסט (00) אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות. (מס' אסמכתא לדיווח: 2017-03-065947)

 

ביום 11.07.17 דיווח מנהל הקרן בדיווח מיידי על כוונה למזג את הקרן אנליסט (0A) אג"ח מדינה ללא מניות לתוך הקרן אנליסט (00) אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות. המיזוג צפוי להתבצע ביום 31.07.17. (מס' אסמכתא לדיווח: 2017-03-059548)

ביום 19.06.17 מוזגה הקרן א אנליסט (1A) ריבית משתנה + 10% לתוך " אנליסט (1A )שקל קצר + 10%. (מס' אסמכתא לדיווח: 2017-03-047341). 

ביום 12.06.17 מוזגה הקרן אנליסט (00) צמוד ממשלתי בינוני לתוך הקרן אנליסט (00) מדדית ללא מניות (מס' אסמכתא לדיווח: 2017-03-043738).


 אנליסט (4B) מניות Mid Cap קטנות - ביום 9.2.17 חל שינוי לא מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן וכן שינוי בשם הקרן (לשעבר: "אנליסט (4B) יתר - קרן נאמנות"), (מספר אסמכתא: 2017-03-010867).

אנליסט מניות ממוקדת (4B) - ביום 9.2.17 חל שינוי לא מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן (מספר אסמכתא: 2017-03-010267).

אנליסט ת"א 125 (4B) - קרן נאמנות - ביום 09.02.17 חל שינוי לא מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן וכן שינוי בשם הקרן (לשעבר: " אנליסט ת"א 100 (4B) קרן נאמנות"), (מספר אסמכתא 2017-03-010246).

אנליסט (A1) אג"ח סולידי + 5% מניות- ביום 12.05.15 דיווח מנהל הקרן על שינוי שם הקרן (לשעבר: אנליסט (0B) תיק השקעות ללא מניות) ושינוי מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן לרבות של פרופיל החשיפה של הקרן. השינוי נכנס לתוקף ביום 26.05.15. מס' אסמכתא: 2015-03-017886. מנהל הקרן דיווח על סיום תקופת התאמת נכסים ביום 31.05.15. מס' אסמכתא: 2015-03-035076

 

אנליסט (A1) ריבית משתנה + 10%- ביום 29.10.15 דיווח מנהל הקרן על שינוי שם הקרן (לשעבר: אנליסט (00) ריבית משתנה) ושינוי מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן. השינוי נכנס לתוקף ביום 12.11.15. מס' אסמכתא: 2015-03-154209

אנליסט (2C) אג"ח חברות + 30% - ביום 02.03.16 דיווח מנהל הקרן בדיווח מיידי על כוונה למזג את הקרן אנליסט 25/75 (2C)  - קרן נאמנות לתוך הקרן אנליסט (2C) אג"ח חברות + 30% - קרן נאמנות. המיזוג התבצע ביום 28.03.16. מס' אסמכתא: 2016-03-039178

 

אנליסט (00) שקלית מנוהלת ללא מניות - ביום 9.06.15 דיווח מנהל הקרן על שינוי לא מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן. השינוי נכנס לתוקף ביום 11.06.15. מס' אסמכתא: 2015-03-044244

 

אנליסט (0A) אג"ח ללא מניות - ביום 13.12.2015 דיווח מנהל הקרן על שינוי לא מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן. השינוי נכנס לתוקף ביום 15.12.2015. מס' אסמכתא: 2015-03-178473

 

אנליסט (0A) אג"ח מדינה ללא מניות - ביום 13.12.2015 דיווח מנהל הקרן על שינוי לא מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן. השינוי נכנס לתוקף ביום 15.12.2015. מס' אסמכתא: 2015-03-178482

 

אנליסט (00) מדדית ללא מניות - ביום 22.07.2015 דיווח מנהל הקרן על שינוי לא מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן. השינוי נכנס לתוקף ביום 27.07.2015. מס' אסמכתא: 2015-03-080298

 

אנליסט (0B) מודל דירוג פנימי - ביום 07.05.15 דיווח מנהל הקרן על שינוי לא מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן. השינוי נכנס לתוקף ביום 11.05.15. מס' אסמכתא: 2015-03-015165

 

אנליסט (00) צמוד ממשלתי בינוני - ביום 10.12.2015 דיווח מנהל הקרן על שינוי לא מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן. השינוי נכנס לתוקף ביום 14.12.2015. מס' אסמכתא: 2015-03-177696

 

אנליסט (0A) מדורג A ומעלה מח"מ 1-4 שנים - ביום 16.08.2015 דיווח מנהל הקרן על שינוי לא מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן. השינוי נכנס לתוקף ביום 18.08.2015. מס' אסמכתא: 2015-03-097281


אנליסט (5C) מניות ואסטרטגיות - ביום 24.07.2016 דיווח מנהל הקרן על שינוי שם הקרן (לשעבר אנליסט ת"א 25 (4B) קרן נאמנות) ושינוי מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן. השינוי נכנס לתוקף ביום 7.08.2016. מס' אסמכתא: 2016-03-088810 

אנליסט (2C) פרימיום - ביום 04.12.16 דיווח מנהל הקרן על פירוק הקרן אנליסט (2C) פרימיום שיתרחש ביום 04.01.17. החל מיום 05.12.16 תופסק הצעת היחידות בקרן. לפרטים נוספים ראה דיווח החברה בנושא (מס' אסמכתא 2016-03-085833)


כל הזכויות שמורות אנליסט אי.אמ.אס. שרותי ניהול השקעות בע"מ ©
מגדל אלרוב, שדרות רוטשילד 46, תל אביב 6688312. טל. 03-7147147 פקס. 03-7147142 דוא"ל: analyst@analyst.co.il