צור קשר

פתיחת חשבון קופת גמל להשקעה להפקדות חדשותלהצטרפות דיגיטלית לקופת גמל להשקעה - לחץ כאן 

טפסים להורדה
עליך למלא טופס בקשת הצטרפות לקופת גמל להשקעה  ולצרף צילום תעודת זהות

את טופס ההצטרפות והמסמכים הנדרשים יש לשלוח למשרדנו:
"אנליסט קופות גמל בע"מ"
מגדל אלרוב, שד' רוטשילד 46, תל אביב 6688312
ניתן לשלוח אלינו גם באמצעות דוא"ל: gemel@analyst.co.il

אפשרויות ההפקדה יפורטו במכתב ההצטרפות שיישלח לאחר קבלת הטפסים.

את הוראת מינוי המוטבים המצורפת לטופס ההצטרפות יש לשלוח למשרדינו לכתובת המצויינת לעיל במקור, במסירה אישית או בדואר