צור קשר
אנליסט קופות גמל בע"מ

טפסים להורדה

שם הטופס
DownloadFileImg
קובץ להורדה
בקשת הצטרפות לקופת גמל
בקשת הצטרפות לקופת גמל להשקעה
הרשאה לחיוב - קופת גמל להשקעה
נספח להצטרפות תיקון 190
בקשת הצטרפות לקרן השתלמות
בקשת הצטרפות לקופה מרכזית לפיצויים
הצטרפות מעסיק
בקשת העברה לקופת גמל/קרן השתלמות - עמית שכיר או עמית עצמאי
אסיפה כללית
בקשת העברה עמית מעביד - עמית שיתופי
אסיפה כללית
הודעת עמית על ביטול בקשת העברה
אסיפה כללית
בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קופת גמל
אסיפה כללית
בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קופת גמל להשקעה
אסיפה כללית
בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קרן השתלמות
אסיפה כללית
בקשה להעברת כספים בין מסלולים - מרכזית לפיצויים
אסיפה כללית
בקשה למשיכת כספים
אסיפה כללית
בקשה למשיכת כספים קופה מרכזית לפיצויים
אסיפה כללית
בקשה למשיכת כספים שלא כדין
אסיפה כללית
בקשה למשיכה מיתרה צבורה נמוכה (עד 8,000 ש"ח)
אסיפה כללית
הצהרת מוטב במשיכת כספים
אסיפה כללית
שינוי/מינוי מוטבים
אסיפה כללית
בקשה לעדכון/תיקון פרטים אישיים
אסיפה כללית
טופס הצהרת עמית W-9
אסיפה כללית
טופס הצהרת עמית W-8BEN
אסיפה כללית
בקשת הצטרפות עמית קטן קופת גמל להשקעה
אסיפה כללית
הנחיות למילוי טופס הצהרת עמית W-8BEN
אסיפה כללית
הרשאה לחיוב חשבון גמל + השתלמות
אסיפה כללית
כל הזכויות שמורות אנליסט אי.אמ.אס. שרותי ניהול השקעות בע"מ ©
מגדל אלרוב, שדרות רוטשילד 46, תל אביב 6688312. טל. 03-7147147 פקס. 03-7147142 דוא"ל: analyst@analyst.co.il