צור קשר
אנליסט קופות גמל בע"מ

טפסים להורדה

קופת גמל
שם הטופס
DownloadFileImg
קובץ להורדה
בקשת הצטרפות / העברה - לקופת גמל שכירה/עצמאית
בקשת הצטרפות לקופת גמל- שכיר
בקשת הצטרפות לקופת גמל- עצמאי
טופס הכר את הלקוח
בקשה לשינוי מסלול תמהיל הפקדות
בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קופת גמל
בקשת העברה לקופת גמל/קרן השתלמות - עמית שכיר או עמית עצמאי
אסיפה כללית
בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קופת גמל
אסיפה כללית
אישור מעסיק הפקדה/העברת כספי פיצויים 
אסיפה כללית
הרשאה לחיוב חשבון גמל
אסיפה כללית
בקשה למשיכה מיתרה צבורה נמוכה (עד 8,000 ש"ח)
אסיפה כללית
בקשה למשיכת כספים
אסיפה כללית
בקשה למשיכת כספים שלא כדין 
אסיפה כללית
הצטרפות מעסיק
נספח להצטרפות תיקון 190
שינוי/מינוי מוטבים
אסיפה כללית
הודעת עמית על ביטול בקשת העברה
אסיפה כללית
בקשה לעדכון/תיקון פרטים אישיים
אסיפה כללית
הצהרת מוטב במשיכת כספים
אסיפה כללית

טופס בקשת העברה עמית-מעביד או עמית-שיתופי
טופס שינוי תמהיל הפקדה
השתלמות
שם הטופס
DownloadFileImg
קובץ להורדה
בקשת הצטרפות/העברה - לקרן השתלמות שכירה/עצמאית
בקשת הצטרפות לקרן השתלמות-שכיר
בקשת הצטרפות לקרן השתלמות-עצמאי
בקשת העברה לקופת גמל/קרן השתלמות - עמית שכיר או עמית עצמאי
אסיפה כללית
בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קרן השתלמות
אסיפה כללית
הרשאה לחיוב חשבון השתלמות
אסיפה כללית
בקשה למשיכת כספים
אסיפה כללית
בקשה למשיכת כספים שלא כדין 
אסיפה כללית
הצטרפות מעסיק 
שינוי/מינוי מוטבים
אסיפה כללית
הודעת עמית על ביטול בקשת העברה
אסיפה כללית
טופס הצהרת עמית W-9
אסיפה כללית
טופס הצהרת עמית W-8BEN
אסיפה כללית
בקשה לעדכון/תיקון פרטים אישיים
אסיפה כללית
הצהרת מוטב במשיכת כספים
אסיפה כללית
טופס הכר את הלקוח
אסיפה כללית
בקשה לשינוי מסלול תמהיל הפקדות
אסיפה כללית
גמל להשקעה
שם הטופס
DownloadFileImg
קובץ להורדה
בקשת הצטרפות / העברה לקופת גמל להשקעה
בקשת העברה לניוד כספים


קטין-בקשת הצטרפות לקופת גמל להשקעהטופס הכר את הלקוח
אסיפה כללית
בקשה למשיכת כספים- קופת גמל להשקעה

*הערה: ככל ומדובר בחשבון של קטין מתחת לגיל 16 יש למלא טופס הצהרת הורים -משיכה מחשבון קטין
טופס הצהרת הורים - בקשת משיכה מחשבון עמית קטין
הרשאה לחיוב - קופת גמל להשקעה
טופס הצהרת עמית W-9
אסיפה כללית
טופס הצהרת עמית W-8BEN
אסיפה כללית
הנחיות למילוי טופס הצהרת עמית W-8BEN
אסיפה כללית
בקשה לעדכון/תיקון פרטים אישיים
אסיפה כללית
טופס הצהרת CRS
הצהרת מוטב במשיכת כספים
אסיפה כללית
בקשה לשינוי מסלול תמהיל הפקדות 
אסיפה כללית
הצהרת FATCA עבור עמית קטין/חסוי/מיופה כוח
אסיפה כללית
קופה מרכזית לפיצויים
שם הטופס
DownloadFileImg
קובץ להורדה
בקשת הצטרפות לקופה מרכזית לפיצויים
בקשה להעברת כספים בין מסלולים - מרכזית לפיצויים
אסיפה כללית
בקשה למשיכת כספים קופה מרכזית לפיצויים
אסיפה כללית
בקשה לעדכון/תיקון פרטים אישיים
אסיפה כללית
הצהרת מוטב במשיכת כספים
אסיפה כללית
חיסכון לכל ילד
שם הטופס
DownloadFileImg
קובץ להורדה
ניוד חסכון לכל ילד
עדכון פרטי הורה לצורך קבלת מידע והתחברות לאזור האישי

*ללקוחות קיימים בלבד
בקשה לעדכון/תיקון פרטים אישיים
אסיפה כללית
טופס העברה קופת חסכון לכל ילד
אסיפה כללית
העברה בין מסלולים חסכון לכל ילד
אסיפה כללית
הצהרת מוטב במשיכת כספים
אסיפה כללית