צור קשר
אנליסט קופות גמל בע"מ

מידע נוסף לעמית

מידע נוסף לעמית
DownloadFileImg
קובץ להורדה
הודעה בדבר השלמת מיזוג מסלולים
אסיפה כללית
הפקדות סוף שנה גמל והשתלמות
אסיפה כללית
הודעה בדבר מיזוג מסלולים
אסיפה כללית
תקרות הפקדה לשנת 2021
אסיפה כללית
הודעה על השלמת מיזוג מסלולים בקופות אנליסט
אסיפה כללית
הודעה על כוונת מיזוג מסלולים בקופות אנליסט
אסיפה כללית
תיקון 3 לחוק קופות הגמל
אסיפה כללית
מידע למוטבים בעקבות תיקון 190 לפקודת מס הכנסה
אסיפה כללית
מידע על מודל תלוי גיל
אסיפה כללית
למידע אודות מסלולים שסיימו לפעול ב- 31.12.15: