צור קשר

פרטי התקשרות ייעודיים לקבלת מענה בנוגע ליפויי כוח לפי חוזר האוצר מס' 2018-10-8


לפרטים ולמענה לסוכנים ויועצים בלבד בכל הקשור ביפויי כוח המועברים לחברה בהתאם לחוזר האוצר האמור, יש לפנות אל:

דסק סוכנים
טלפון:037147172
דוא"ל:sochnim@analyst.co.il

לפרטים ולמענה לעמיתי החברה בכל הקשור ביפויי כוח המועברים לחברה בהתאם לחוזר האוצר האמור, יש לפנות אל:

מחלקת שירות לקוחות
טלפון: 03-7147177
דוא"ל:gemel@analyst.co.il