אנליסט קופות גמל בע"מ

דו"חות מנהליים

מדיניות השקעות

שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
מדיניות השקעה צפוייה לשנת 2022
מדיניות השקעה צפוייה ל- 2021, עדכון מיום 12.04.21, שינוי גבולות החשיפה במסלולים: אנליסט גמל לבני 50 ומטה, אנליסט גמל לבני 50-60, אנליסט השתלמות כללי, אנליסט קופה מרכזית לפיצויים, אנליסט חיסכון לכל ילד סיכון בינוני, אנליסט גמל להשקעה כללי
מדיניות השקעה צפוייה לשנת 2021
מדיניות השקעות צפויה לשנת 2020, עדכון מיום 19.8.20 ,שינוי מדיניות במסלול חסכון לילד סיכון בינוני
מדיניות השקעות צפויה לשנת 2020, עדכון מיום 09.02.20 בתוקף החל מ 01.01.20,הוספת מדדי ייחוס באפיק מזומן ומטח
מדיניות השקעה צפוייה לשנת 2020
מדיניות השקעה צפוייה ל-2019, עדכון מיום 25.11.2019, שינוי גבלות חשיפה במסלול אנליסט גמל לבני 50 ומטה
מדיניות השקעה צפוייה לשנת 2019
מדיניות השקעה צפוייה לשנת 2018
מדיניות השקעה צפוייה ל- 2017, עדכון מיום 18.09.2017, שינוי גבולות החשיפה במסלול אנליסט קופה מרכזית לפיצויים.
מדיניות השקעות צפויה ל- 2017, עדכון מיום 26.6.2017, שינוי מדדי ייחוס במסלולים גמל להשקעה כללי וגמל 50-60.


מדיניות השקעות לשנת 2017


עוד דוחות
שם הטופס
DownloadFileImg
קובץ להורדה
הודעה בדבר השלמת מיזוג מסלולים
הודעה בדבר מיזוג מסלולים

דיווח עקרונות העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
מסמך עקרונות העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

ברבעון 1 2014 לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 2 2014 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 3 2014 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 4 2014 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 1 2015 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 2 2015 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 3 2015 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 4 2015 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 1 2016 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 2 2016 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 3 2016 לא בוצע העברת עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 2 2014 לא בוצע העברת עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 1 2016 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 2 2016 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 3 2016 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 4 2016 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 1 2017 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 2 2017 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 3 2017 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 4 2017 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 1 2018 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 2 2018 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 3 2018 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 4 2018 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 1 2019 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 2 2019 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 3 2019 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 4 2019 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 1 2020 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 2 2020 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 3 2020 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 4 2020 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.
מדיניות תגמול 

שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
מדיניות תגמול מעודכנת מיום 27.2.2022
מדיניות תגמול מעודכנת מיום 15.12.2019
מדיניות תגמול מעודכנת מיום 22.5.2019
מדיניות תגמול מעודכנת מיום 18.2.2018
מדיניות תגמול מעודכנת מיום 28.11.2016
הודעה בדבר שינויים במדיניות התגמול 30.11.16
הודעה בדבר שינויים במדיניות התגמול 4.1.2016
עוד דוחות

תגמול לסוכנים עבור קידום מכירות

שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
תגמול לסוכנים עבור קידום מכירות                                                                                                                  
תגמול לסוכנים עבור קידום מכירות
תגמול לסוכנים עבור קידום מכירות


דוחות נוספים

שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
הנחיות עבודה להעברת מסמכים החתומים בחתימה ממוחשבת
תכנית הפרדה מבנית
פוליסת ביטוח
אמות מידה לאיכות הממשל התאגידי
דו"ח פומבי חוק שכר שווה לעובדת ולעובד
דו"ח תשואות משלים 2009
דו"ח תשואות יומיות 2008